DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

FANPAGE

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ CÁC LỖI CẦN TRÁNH!

Ngày đăng: 02/01/2019

Các bạn không nâng trên 50 cấp các tính năng dưới đây:

  • Thần Binh

  • Bảo Vật

  • Pháp Bảo

  • Thú

  • Thần binh
  • ...

==> Nếu nâng lỗi nó sẽ về lưc chiến 0

Tiểu Kiều kính bút!